ข้อแนะนำในการรับประทานยา


 

1. ยาที่ช่วยเพิ่มระดับโดปามีนให้สูงขึ้น (Dopaminergic Therapy)
         ได้แก่ ยากลุ่มลีโวโดปา เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการของโรคพาร์กินสัน ลีโวโดปาจะมีส่วนผสมของเบนเซอราไซด์ (Benserazide) หรือ คาร์บิโดปา (Carbidopa) เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยาโดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรับประทายาในปริมาณสูงๆ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
         อาการคลื่นไส้ อาเจียน

คำแนะนำในการใช้ยา
         ควร รับประทานยานี้ก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที หรือ ขณะที่ท้องว่าง ไม่ควรรับประทานยานี้พร้อมกับอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นมสด นมถั่วเหลืองต่าง ๆ ซึ่งมีผลทำให้ยาดูดซึมได้น้อยลง อาการคลื่นไส้ อาเจียน ช่วยได้โดยการให้รับประทานยาพร้อมอาหารประเภทคาร์โปไฮเดรต เช่น ขนมปัง ไม่ได้ผลให้เป็นยาแก้คลื่นไส้อาเจียน เช่น ดอมเปอริโดน (Domperidone) ขนาด 10 มิลลิกรัม


2. ยาในกลุ่มที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทนโดปามีน (Dopamine Agonists)
         ยาในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าลีโวโดปา และช่วยลดผลข้างเคียงในเรื่องการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอในผู้ป่วยพาร์กินสันได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
         ง่วงนอน หลับทันที (Sleep Attack) แขนขาบวม เห็นภาพหลอน

คำแนะนำในการใช้ยา
         ผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของยา ถ้ามีอาการควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับขนาดยา หรือหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม


3. ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เคทิโคล โอ เมทิล ทรานสเฟอเรส (Cathechol-O-Methyl Transferase)
         เอนไซม์ COMT นี้มีหน้าที่ทำลายโดปามีน เมื่อยานี้สามารถยับยั้งเอนไซม์ COMT ได้จะทำให้โดปามีนมีปริมาณมากขึ้นและออกฤทธิ์ได้ยาวนานขึ้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
         ปัสสาวะสีเข้มขึ้น บางรายอาจมีอาการท้องเสียได้

คำแนะนำในการใช้ยา
         ควรรับประทานยานี้พร้อมกับยาในกลุ่มลีโวโดปา เพื่อให้ยาลีโวโดปาสามารถออกฤทธิ์ได้นานขึ้น


4. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดส ไทพ์ บี (Monoamine Oxidase Type B)
         เอนไซม์ MAO-B นี้มีหน้าที่ในการทำลายโดปามีน เช่นกัน การยับยั้งเอนไซม์นี้จะส่งผลให้โดปามีนอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
         ปัญหาการนอนไม่หลับ ภาพหลอน

คำแนะนำในการใช้ยา
         ควร รับประทานยานี้เวลาเช้า และเที่ยงเนื่องจากเซเราจิลีน สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นสารในกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamines) อาจทำให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับถ้ารับประทานยาในช่วงบ่ายหรือเวลากลางคืน


5. ยาในกลุ่มแอนตี้โคลิเนอจิกส์ (Anticholinergics)
         เป็นยาที่ช่วยลดอาการสั่นได้ดี ไม่ช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหวช้า

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
         ปัญหาในเรื่องความจำ หลงลืม ปัสสาวะลำบาก ตาพร่ามัว ปากแห้งคอแห้ง

คำแนะนำในการใช้ยา
         ผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของยา ถ้ามีอาการควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับขนาดยา หรือหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

Visitors: 39,381