คลีนิกพาร์กินสันฯ

คลินิกพาร์กินสัน เป็น คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้ปบริการรักษาโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทเเละบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บริการได้รับการดูเเลรักษาอย่างครบองค์รวม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้เปิดให้บริการที่ อาคาร สธ. ชั้น 12

Visitors: 39,378