แนะนำหนังสือ

หนังสือ Practical Movement Disorders
     โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ เป็นอณุวิชาใหม่ ในประสาทวิทยาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางพยาธิวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม และทางคลินิก ซึ่งส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติมีวิธีการรักษาต่างๆ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ได้รับการดูแลจากแพทย์หลายสาขาไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์สาขาอื่นๆ
     หนังสือ เล่มนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นซึ่งได้รับ ความร่วมมือจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยมีจุดมุ่งหวัง ที่จะรวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับโรคและอาการในกลุ่ม ความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบต่างๆ โดยเน้นถึงการนำไปใช้ในเวชปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวีดีโอซึ่งแสดงถึงตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มโรค ความเคลื่อนไหวผิดปกติในผู้ป่วยจริงพร้อมไปกับรายละเอียดที่มีอยู่ในแต่ละบท

ผู้แต่ง รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา
ผลิตและจัดพิมพ์โดย ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดจำหน่ายโดย 
   - ศูนย์หนังสือจุฬา
   - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาเล่มละ 400 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2564630

 


 


หนังสือ “โรคพาร์กินสัน รักษาได้”
      จะช่วยให้ท่านผู้อ่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์ของโรคพาร์กินสันในปัจจุบันว่าเป็นโรคที่รักษาได้ผลดี ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เริ่มแรกอย่างถูกต้อง

      ใน ปัจจุบันการรักษาโรคพาร์กินสันอย่างทัน สมัยหมายถึงการรักษาแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ยาที่มีมากกว่า 10 ชนิด อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาระดับยาให้สม่ำเสมอและการรักษาด้วย การผ่าตัดแบบกระตุ้นสมองส่วนลึก หรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulation (DBS) เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ

       นอก จากนี้ การออกกำลังกายในโรคพาร์กินสัน ยังถือว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำให้ใช้วีซีดีการออกกำลังกาย ในหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

ผู้แต่ง : ผศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา, ศ.กิตติคุณ พญ. ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค
ผลิตและจัดพิมพ์โดย ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดจำหน่ายโดย ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ราคา เล่มละ 280 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-256-4630

 


 


ตำราการใช้ยาลีโวโดปา
       เป็นวลานานกว่า 38 ปี ตั้งแต่ยาลีโวโดปาได้ถูกค้นพบ และได้รับอนุญาตจากองค์การอาการและยา เพื่อใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ถึงแม้ว่ายารักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถช่วยลดอาการพาร์กินโซนิซึ่มได้ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน ยาลีโวโดปายังจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และยังถือว่าเป็น Gold standard ในการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบัน นอกจากนี้การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยาลีโวโดปายังถูกจัดเป็นข้อพิจารณาข้อ หนึ่งในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่
       หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ ให้ข้อมูลและแนวทางในการใช้ยาลีโวโดปาอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน การใช้ยาลีโวโดปาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะโรคพาร์กินสันเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มจากสาเหตุอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์จากยาลีโวโดปา

Visitors: 42,148