ข้อแนะนำในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน

การหัดออกเสียงพูด

ในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาการพูดเสียง เบาลงหรือพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง มีวิธีการฝึกแก้ไขดังนี้พยายามเปล่งเสียงออกจากลำคอให้ได้มากที่สุด เหมือนจะตะโกน ควรพยายามฝึกเป็นคำๆ เช่น มา-มา-มา-มา ลา-ลา-ลา-ลา คา-คา-คา-คา และควรฝึกปฏิบัติวันละหลายๆหน ถ้าพูดไม่รู้เรื่อง พยายามเปล่งเสียงพูดทีละคำแทนที่จะเป็นประโยค เช่น

ขอบ-คุณ-ครับ แทน ขอบคุณครับ เวลาอ่านก็ให้พยายามอ่านออกเสียงดังหรือเปล่งเสียงร้องเพลงการปฏิบัติ เช่นนี้บ่อยๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยพูดได้ชัดเจนขึ้น

การฝึกหายใจ

ควร หาที่ค่อนข้างโล่ง อากาศบริสุทธิ์ เช่นตอนเช้าหรือกลางแจ้ง พยายามสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าซี่โครงบาน เพราะมีอากาศเต็มปอดจากนั้นค่อยๆหายใจออกโดยปล่อยลมทางปากช้าๆ เป่าจนรู้สึกลมหมดปอด ปฏิบัติแบบนี้ซ้ำช้าๆ ประมาณวันละ 3-5 ครั้ง การหายใจเข้าจนเต็มปอด หรือจะหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องให้พุงป่องเข้า-ออกอย่างเต็มที่ก็ได้

Visitors: 36,969