ตำราการใช้ยาลีโวโดปา


      เป็นวลานานกว่า 38 ปี ตั้งแต่ยาลีโวโดปาได้ถูกค้นพบ และได้รับอนุญาตจากองค์การอาการและยา เพื่อใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ถึงแม้ว่ายารักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถช่วยลดอาการพาร์กินโซนิซึ่มได้ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน ยาลีโวโดปายังจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และยังถือว่าเป็น Gold standard ในการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบัน นอกจากนี้การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยาลีโวโดปายังถูกจัดเป็นข้อพิจารณาข้อ หนึ่งในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่

      หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ ให้ข้อมูลและแนวทางในการใช้ยาลีโวโดปาอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน การใช้ยาลีโวโดปาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะโรคพาร์กินสันเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มจากสาเหตุอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์จากยาลีโวโดปา

Visitors: 36,965