กลุ่มยาลีโวโดปา (Levodopa)

ยา ลีโวโดปา เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันมากที่สุด และจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยาพาร์กินสันชนิดอื่น ในปัจจุบันยาลีโวโดปาที่มีใช้จะมีส่วนผสมของเบนเซอราไซด์ (Benserazide) หรือ คาร์บิโดปา (Carbidopa) เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยา โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาในปริมาณสูงๆ ยาที่มีใช้ในประเทศไทย ได้แก่

1. Madopar

2. Vopar

 

3. Sinemet

4. Levomet

5. Stalevo

Visitors: 36,969