ยาที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยพาร์กินสัน

ปัญหา หนึ่งที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน คือการที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคพาร์กินสันแย่ลงภายหลังจากที่ได้รับประทานยา อื่นร่วม เนื่องจากผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่อายุมาก และอาจมีโรคทางกายที่ทำให้ต้องมีการใช้ยาในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากยาพาร์กินสัน ซึ่งยาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรคพาร์กินสันหรือยานั้นอาจมีอันตร กิริยากับยารักษาโรคพาร์กินสันเดิมที่ผู้ป่วยเคยได้รับ

ดังนั้น ผู้ป่วยควรพกสมุดประจำตัวผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นประจำและแจ้งแพทย์ ก่อนที่จะจ่ายยาทุกครั้งว่าผู้ป่วยรับประทานยาอะไรอยู่บ้างเพื่อที่แพทย์จะ ได้หลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดตามตารางค่ะ

 


 

 

 

 

Visitors: 39,382