คลินิกกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

คลินิกกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ดูแล และให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบครบวงจร เช่น มีปัญหาการเดิน การทรงตัว โรคพาร์กินสันเทียม เป็นต้น ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาอย่างครบองค์รวม เพื่อเป้าหมายคือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะของโรค เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด 

แนวทางการรักษา

  1. การรับประทานยาแผนปัจจุบัน
  2. การทำกายภาพบำบัดและฝึกกิจกรรมต่างๆ แบบเฉพาะทาง

การบริการ

  1. การตรวจคัดกรองกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ 
  2. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับทุกระยะโรค เพื่อลดผลข้างเคียงของการรักษาและวางแผนการรักษาระยะยาว
  3. มีการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การเดิน การทรงตัว การตรวจการเคลื่อนไหวของดวงตา การตรวจการนอนแบบครบวงจร
  4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยและการแนะนำทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ 

เวลาเปิดบริการ

  • คลินิกกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติตึก สธ ชั้น 12  ออกตรวจทุกวันพุธ เวลา 8.30 -12.00 น. (ติดต่อก่อนรับการตรวจ)
  • เบอร์ติดต่อสอบถาม 02 256 4000 ต่อ 71201-2 , 081 107 9999  (ในเวลาราชการ)

ขั้นตอนการรับการรักษา 

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการรักษา
Visitors: 39,382