การดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ต้องได้รับการผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความจำเป็นต้องได้รับยารักษาโรคพาร์กินสันอย่างต่อเนื่อง เพราะการหยุดยาพาร์กินสันอย่างกะทันหัน จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่มีอาการพาร์กินสันเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีไข้ ระดับความรู้สึกตัวลดลง และ/หรือมีระบบอัตโนมัติผิดปกติ  ดังนั้นผู้ป่วยและญาติต้องแจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลว่าเป็นโรคพาร์กินสัน เพื่อทำการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบฉุกเฉินหรือนัดมาผ่าตัด  แบ่งได้ดังนี้

  1. การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

กรณีการผ่าตัดแบบนัด

  1. ) ต้องแจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลว่าเป็นโรคพาร์กินสัน และแจ้งแพทย์เรื่องชนิดและขนาดของยารักษาโรคพาร์กินสันที่ใช้อยู่เพื่อให้มีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาด
  2. ) ถ้าการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดแบบใช้ยาระงับอาการปวดเฉพาะที่ ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดยารักษาโรคพาร์กินสันที่ใช้อยู่สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
  3. ) ถ้าการผ่าตัดเป็นแบบดมยาสลบ  ให้แจ้งแก่แพทย์ผู้ดูแลเพื่อดูว่าผู้ป่วยใช้ยารักษาโรคพาร์กินสันกลุ่มใด และมีกลุ่มที่มีโอกาสเกิดปฏิกิริยากับกับยาดมสลบหรือไม่ เพื่อพิจารณาหยุดยาก่อนผ่าตัดตามดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล โดยปกติสามารถให้ยารักษาโรคพาร์กินสัน ต่อเนื่องจนถึงมื้อสุดท้ายก่อนที่จะงดน้ำและอาหารเพื่อผ่าตัด
  4. ) ในกรณีที่หลังการผ่าตัดชนิดที่ผู้ป่วย
Visitors: 42,156