ร่วมมอบรางวัลการประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้นด้านนวัตกรรม จำนวน 3 ด้าน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ประธานและคณะทำงาน คณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมมอบรางวัลการประกวดแนวคิดและผลงานคลิปสั้นด้านนวัตกรรม จำนวน 3 ด้าน

อ้างอิง : https://www.dop.go.th/thai/gallery/1/7005


 

 

Visitors: 42,151