ขอแสดงความยินดี


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.วรงค์พร เผื่อนปฐม ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
ได้รับรางวัล Gold Medal Award (First price) 8th AOPMC Video tournament 2023

จากงานประชุม 8th Asian and Oceanian Parkinson's Disease and Movement Disorders Congress
(AOPMC), Kolkata, INDIA. จัดโดย MDS-AOS

#MDCU #แพทย์จุฬาฯ
#เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ

Visitors: 42,151