ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

ในโอกาศครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Visitors: 42,151