อบรมวิชาการโรคพาร์กินสันระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
เข้าร่วมอบรมวิชาการโรคพาร์กินสันระยะสั้น
หัวข้อ Disease fluctuations in Parkinson’s disease: many faces and different entities
โดยทีมอาจารย์แพทย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ)  กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


 

 

Visitors: 42,151