ประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ สำหรับ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 

"ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)" สำหรับ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน

 

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค. 2567 เงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท
ผู้สนใจ Scan QR Code
เพื่ออ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัคร ตามโปสเตอร์แนบ หรือ


 

Visitors: 42,149