ถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ บุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

 

Visitors: 42,148