ขอแสดงความยินดี ศาตราจาย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ นายชนวัฒน์ อนันต์

ขอแสดงความยินดี

ศาตราจาย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ นายชนวัฒน์ อนันต์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
รางวัลนักประดิษฐ์ประจำปี 2567


 

 

 

Visitors: 42,148