โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 18 มกราคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิด "โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน" โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดขึ้นเพื่อคัดกรองประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ที่มีความเสี่ยง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ในการช่วยวินิจฉัยกลุ่มอาการของโรคได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเข้าถึงได้ในพื้นที่ต่างจังหวัด เริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 เบื้องต้นมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมคัดกรอง กว่า 500 คน และจะใช้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้นแบบในการดำเนินการ
ขอขอบคุณผู้ดำเนินการ ดังนี้
1. ท่านเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
2. ท่านกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
4. คุณทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
5. คุณวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
6. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
7. ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
8. ผู้ดำเนินงานส่วนต่างๆ


www.thaipd.org
#คัดกรองพาร์กินสันไวเพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน
#ThaiParkinsonRegistry

 


  

 

 

Visitors: 42,160