ภาพรวมงาน “International Movement Disorders for Clinical for Clinical Practice”

ภาพรวมงาน การประชุม Movement Disorders Camp ครั้งที่ 8
“International Movement Disorders for Clinical for Clinical Practice”
ในวันที่ 3 พ.ย. 66 ในหัวข้อ Disease Fluctuations in Parkinson’s Disease: Many faces and different entities


 

 

Visitors: 42,157