ต้อนรับ Professor Shin-Ichi Muramatsu,MD,PhD และคณะ จาก Gene Therapy Research Institution Co., Ltd., Japan

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้การต้อนรับ Professor Shin-Ichi Muramatsu,MD,PhD และคณะ จาก Gene Therapy Research Institution Co., Ltd., Japan

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ห้องพลังแห่งความรู้ ชั้น 7 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มีการเข้าชมและความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยเรื่อง Gene Therapy Research และมีหัวข้อที่น่าสนใจ แลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้

- Video presentation about Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

- Japan Gene Therapy Programme
Professor Shin-Ichi Muramatsu, MD, PhD and the team

- Parkinson's Disease Care Pathway at ChulaPD
Professor Roongroj Bhidayasiri, MD and Assistant Professor Onanong Phokaewarangkul, MD, PhD

- Stem Cell and Gene Therapy Development Pipeline at King Chulalongkorn Memorial Hospital
Associate Professor Nipan Israsena Na Ayudhya, MD, PhD ,Dr. Koramit Suppipat, MD ,Professor Kanya Suphapeetiporn, MD, PhD (Moderator)

- Visit the Excellence Center for Stem Cell and Cell Therapy, 8th Floor of the Bhumisirimangalanusorn Building
Associate Professor Nipan Israsena Na Ayudhya, MD, PhD , Dr. Koramit Suppipat, MD and Professor Kanya Suphapeetiporn, MD, PhD


 

 

 

Visitors: 42,155