งานประชุม 8th Asian and Oceanian Parkinson's Disease and Movement Disorders Congress (AOPMC)


ประชาสัมพันธ์

งานประชุม 8th Asian and Oceanian Parkinson’s Disease and Movement Disorders Congress (AOPMC) 
ในวันที่ 17 - 19 มีนาคม นี้ ที่ Kolkata ประเทศ อินเดีย 
ในงานมีหัวข้อ Lecture ที่น่าสนใจ update เกี่ยวกับ โรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ มี session video tournament ที่เป็น highlight ของการประชุม 
ที่ผู้ร่วมส่ง video case ที่น่าสนใจ มี point of learning เข้ามาเป็นจำนวนมาก และ ยังมีส่วนของ poster presentation และ guided poster tour 
ที่น่าสนใจ อีกหลากหลาย รวมถึง Workshop ของ deep brainstimulation และ botulinum toxin 
และยังเป็นโอกาส ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ 
โอกาสในการสร้างเครือข่าย การทำงานนเรียนหรือวิจัย ต่อเนื่องในอนาคตต่อไป

Early registration ได้ที่นี่

 

Visitors: 42,151