การประชุมวิชาการเรื่อง โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปและท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

กรุณากดลงทะเบียน ลิงค์ด้านล่างนี้

การประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคพาร์กินสัน และการป้องกัน ความฝันหรือความจริงที่เป็นไปได้”

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์


 

Visitors: 42,149