ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยศิริ
ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2566"


 

 

 

Visitors: 42,149