ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฏาวุธ ไลไธสง ผู้ช่วยพยาบาล
ได้รับรางวัลบุคคลากรดีเด่น ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2566


 

Visitors: 42,148