ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2566
โดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

Visitors: 42,157