กลุ่มยา เอนทาคาโปน (Entacapone)

เป็นกลุ่มยาที่ยับยั้งเอ็มไซม์ที่จะย่อยลีโวโดปา ทำให้ลีโวโดปาเหลือในร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของโดปามีน หรือลีโวโดปานานขึ้น ทำให้อาการของผู้ป่วยตอบสนองยาได้ดีขึ้น ในยากลุ่มนี้

1. Comtan

Visitors: 36,969