ยาในกลุ่มโดปามีน อโกนิสต์ (Dopamine Agonist)

ทำหน้าที่ให้โดปามีนที่เหลืออยู่ในระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น ได้แก่

- PRAMIPEXOLE
- PIRIMEDIL

Visitors: 36,971