เกี่ยวกับเรา


 • chulaPD.jpg
  "ศูนย์ความโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ" โรคพาร์กินสันเป็นโรคทาง ระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก การรักษาโรคพาร์กินสันในปั...

 • mission.jpg
  วิสัยทัศน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแล รักษา ค้นคว้าวิจัยโรคพาร์กินสันและกลุ่...

 • kcmh3550_small.jpg

 • kcmh3551_small.jpg
  คลินิกพาร์กินสันเป็น คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้ปบริการรักษาโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทเเละบุคคลากรสหสาขาว...

 • king_chulalongkorn.jpg
Visitors: 42,148