logo
จ, Oct 23, 2017

แถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคพาร์กินสันฯ กับ (David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles-UCLA)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการแพทย์เดวิด เจฟ เฟน ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอน เจลิส สหรัฐอเมริกา (David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles-UCLA)จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง” (MOU) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่ห้องประชุม 209 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

ตระหนักถึงคุณูปการของการร่วมมือกันพัฒนาทั้งวิชาการ องค์กร และบุคลากร ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติที่ดียิ่งขึ้น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการแพทย์เดวิด เจฟ เฟน ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแอน เจลิส สหรัฐอเมริกา (David Geffen School of Medicine University of California, Los Angeles-UCLA) จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง” (MOU) เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่ห้องประชุม 209 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทย ศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ, และ ศ.นพ.เจฟฟ์ บรอนสติน หัวหน้าศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ ยูซีแอลเอ ร่วมลงนาม สำหรับข้อตกลงดังกล่าวมีขอบเขตการดำเนินการ 4 ข้อหลัก ได้แก่ ให้คำปรึกษาและบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาองค์กร การประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน, สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากร, ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร และสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่บุคลากรของทั้ง สององค์กร เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติในประเทศไทย ศ.นพ.รุ่ง โรจน์ พิทยศิริ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการเก็บข้อมูลในโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยพาร์กินสันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี พบว่าโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาท พบบ่อยประมาณร้อยละ 1 ในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวน มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประเทศ ไทย นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 8 ของผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 40 ปี ซึ่งยิ่งอายุน้อยยิ่งได้รับการวินิจฉัยช้า เนื่องจากไม่มีอาการสั่นแต่เป็นอาการเกร็งทำให้ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน โรคพาร์กินสันนอกจากพบในกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยาปราบศัตรูพืชแล้ว ยังอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางศีรษะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอย่างนักมวยเป็นต้น ศ.นพ.รุ่งโรจน์ ระบุอีกว่า แม้ว่าการรักษาในประเทศไทยมีความก้าวหน้าขึ้นมากไม่แพ้ต่างประเทศ แต่มีข้อจำกัดที่การรักษาจำกัดมีเฉพาะในศูนย์ใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไปรักษาไม่ได้ บุคลากรต้องได้รับการฝึกฝนเฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้เทคโนโลยี สิ่งที่ศูนย์ฯ ทำมาตลอดคือการพัฒนาให้การรักษาเข้าถึงคนไทยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาให้มีราคาถูกลง รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน อันจะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องต่อไป การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ กับยูซีแอลเอ อาจนำไปสู่การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้จำเพาะมากขึ้น รวมถึงการนำการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้งสององค์กรมาช่วยเสริมให้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ ถูกพัฒนาขึ้นได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันครั้งแรกในระดับโลก.

 

Contact Us

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 70702-3 
โทรสาร 02 256 4000 ต่อ 70704
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซด์ www.chulapd.org
.. user icon16 Adminpadlock close Login..

Newsletter

สมาชิก Login รับข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Visitors Counter

498635
TodayToday230
YesterdayYesterday542
This_WeekThis_Week230
This_MonthThis_Month19728
All_DaysAll_Days498635