logo
จ, Oct 23, 2017

   

หนังสือ Practical Movement Disorders

โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ เป็นอณุวิชาใหม่ ในประสาทวิทยาที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางพยาธิวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม และทางคลินิก ซึ่งส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติมีวิธีการรักษาต่างๆ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำนวนมาก ได้รับการดูแลจากแพทย์หลายสาขาไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ระบบประสาท จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์สาขาอื่นๆ
    
หนังสือ เล่มนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นซึ่งได้รับ ความร่วมมือจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยมีจุดมุ่งหวัง ที่จะรวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับโรคและอาการในกลุ่ม ความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบต่างๆ โดยเน้นถึงการนำไปใช้ในเวชปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวีดีโอซึ่งแสดงถึงตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มโรค ความเคลื่อนไหวผิดปกติในผู้ป่วยจริงพร้อมไปกับรายละเอียดที่มีอยู่ในแต่ละบท

ผู้แต่ง รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา
ผลิตและจัดพิมพ์โดย ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดจำหน่ายโดย
   - ศูนย์หนังสือจุฬา
   - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาเล่มละ 400 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-2564630

       
   

หนังสือ “โรคพาร์กินสัน รักษาได้”

หนังสือ “โรคพาร์กินสัน รักษาได้” จะช่วยให้ท่านผู้อ่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์ของโรคพาร์กินสันในปัจจุบันว่าเป็นโรคที่รักษาได้ผลดี ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาแต่เริ่มแรกอย่างถูกต้อง

ใน ปัจจุบันการรักษาโรคพาร์กินสันอย่างทัน สมัยหมายถึงการรักษาแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ยาที่มีมากกว่า 10 ชนิด อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาระดับยาให้สม่ำเสมอและการรักษาด้วย การผ่าตัดแบบกระตุ้นสมองส่วนลึก หรือที่เรียกว่า Deep Brain Stimulation (DBS) เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ

นอก จากนี้ การออกกำลังกายในโรคพาร์กินสัน ยังถือว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำให้ใช้วีซีดีการออกกำลังกาย ในหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน

ผู้แต่ง : ผศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ, ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา, ศ.กิตติคุณ พญ. ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค
ผลิตและจัดพิมพ์โดย ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดจำหน่ายโดย ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ราคา เล่มละ 280 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-256-4630

       
 

 

 ตำราการใช้ยาลีโวโดปา

         เป็นวลานานกว่า 38 ปี ตั้งแต่ยาลีโวโดปาได้ถูกค้นพบ และได้รับอนุญาตจากองค์การอาการและยา เพื่อใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน ถึงแม้ว่ายารักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด สามารถช่วยลดอาการพาร์กินโซนิซึ่มได้ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน ยาลีโวโดปายังจัดว่าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และยังถือว่าเป็น Gold standard ในการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบัน นอกจากนี้การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยาลีโวโดปายังถูกจัดเป็นข้อพิจารณาข้อ หนึ่งในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่

         หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ ให้ข้อมูลและแนวทางในการใช้ยาลีโวโดปาอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน การใช้ยาลีโวโดปาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะโรคพาร์กินสันเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการพาร์กินโซนิซึ่มจากสาเหตุอื่นๆ ก็อาจได้ประโยชน์จากยาลีโวโดปา

Contact Us

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 70702-3 
โทรสาร 02 256 4000 ต่อ 70704
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซด์ www.chulapd.org
.. user icon16 Adminpadlock close Login..

Newsletter

สมาชิก Login รับข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Visitors Counter

498633
TodayToday228
YesterdayYesterday542
This_WeekThis_Week228
This_MonthThis_Month19726
All_DaysAll_Days498633