logo
ส, Oct 21, 2017

ภาวะซึมเศร้าอาจเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นถึง 3 เท่า โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

 

  เมื่อเร็วๆนี้ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันหลังจากภาวะซึมเศร้า (Risk of Parkinson disease after depression) ในวารสาร Neurology โดยนักวิจัย ได้ทำการศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยมากกว่า 20,000 ราย เป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มในการพัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า รวมถึงภาวะซึมเศร้าอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระในการเป็นโรคพาร์กินสัน

 

 

         นพ. ดร. อัลเบิร์ต ซี หยาง จิตแพทย์จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป (Taipei Veterans General Hospital) ในประเทศไต้หวัน หนึ่งในทีมงานวิจัยได้อธิบายว่า ทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยสองกลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าประมาณ 4,600 ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า (กลุ่มควบคุม) ประมาณ 18,500 ราย เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อดูจำนวนผู้ป่วยที่พัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสัน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันภายในช่วงเวลา 2-5 ปีหลังจากถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าจะถูกคัดออกจากการวิจัย เพราะว่าภาวะซึมเศร้านั้นถือว่าเป็นอาการนำของโรคพาร์กินสันซึ่งอาจทำให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได้  ในที่สุดผลงานวิจัยนี้พบว่า ภายหลัง 10 ปีผ่านไป มีผู้ป่วย 66 รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,600 ราย ที่มีภาวะซึมเศร้าและพัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสัน คิดเป็น 1.42 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้ป่วย 97 รายจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 18,500 รายที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าแต่พัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสัน คิดเป็น 0.52 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ข้อสรุปว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสันมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า            ถึงแม้นผลการศึกษาจะพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มจะพัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสันมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าถึง 3 เท่า แต่อัตราการเกิดโรคพาร์กินสันโดยรวมยังต่ำอยู่ เนื่องจากในการศึกษานั้นกลุ่มผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีปัจจัยเสี่ยงสูงในการเกิดโรคพาร์กินสันภายในตัวเองอยู่แล้ว กล่าวคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและมีอายุมากกว่า 65 ปี ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรักษาภาวะซึมเศร้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการรักษาภาวะซึมเศร้ามากกว่า 2 ครั้ง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ นายแพทย์หยาง อธิบายเสริมว่าไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยทุกคนที่มีภาวะซึมเศร้าจะต้องพัฒนาไปเป็นโรคพาร์กินสัน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนี้อาจได้รับประโยชน์จากการไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาติดตามให้รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งอาจได้รับยาต้านซึมเศร้าและการรักษาอื่นๆ ทั้งนี้การใช้ยาต้านซึมเศร้าไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสัน 

 

        " สุดท้าย นพ. ดร. อัลเบิร์ต ซี หยาง ได้แนะนำถึงประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนั้น อาจเป็นสิ่งที่จะช่วยในการคัดกรองโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เพราะภาวะซึมเศร้าอาจเป็นสัญญาณเตือนอันตรายก็เป็นได้ "

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน (จาก Mayo Clinic)

  โรคพาร์กินสันมีสาเหตุจากการสูญเสียสารเคมีในสมองที่มีชื่อว่า โดปามีน (Dopamine) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว รวมถึงการทำงานอื่นๆที่จำเป็น อาการของโรคพาร์กินสันจะประกอบไปด้วย อาการสั่น อาการแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้า และปัญหาการทรงตัว นอกจากนี้อาการสั่นในผู้ป่วยบางรายอาจรบกวนกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน การพูดคุย หรือ การกิน ซึ่งอาจนำไปสู่สภาพพิการถาวรได้ ปัจจุบันพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันเกี่ยวข้องกับ อายุที่มากขึ้น พันธุกรรม และการได้รับสารพิษบางชนิด เช่น ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

 

 

อ้างอิงจาก

Jaslow, R. (2 Oct. 2013). CBS News Depression may triple Parkinson’s Disease Risk, Especially in Elderly. www.cbsnews.com

Shen, C.-C., S.-J. Tsai, et al. (2013). "Risk of Parkinson disease after depression: A nationwide population-based study." Neurology.

แปลและเรียบเรียงโดย ภก.ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์

ที่ปรึกษา พญ. ปรียา จาโกต้า

Contact Us

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 70702-3 
โทรสาร 02 256 4000 ต่อ 70704
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซด์ www.chulapd.org
.. user icon16 Adminpadlock close Login..

Newsletter

สมาชิก Login รับข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Visitors Counter

497560
TodayToday211
YesterdayYesterday551
This_WeekThis_Week3520
This_MonthThis_Month18653
All_DaysAll_Days497560