logo
จ, Oct 23, 2017

เป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก..

ความเป็นมาของศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

           โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก การรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อน กล่าวคือ ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการผ่าตัดโดยการกระตุ้นสมองส่วนลึก ดังนั้นถ้าผู้ป่วยพาร์กินสันได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ              ในเมืองไทยแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีศูนย์ที่รักษาและศึกษาถึงโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบ ครบวงจรขึ้น เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มนี้ ซึ่งหมายถึงการรักษาแบบสหสาขา ได้แก่ อายุรกรรมประสาท ศัลยศาสตร์ระบบประสาท จิตเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รังสีวิทยา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน
Contact Us

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 70702-3 
โทรสาร 02 256 4000 ต่อ 70704
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซด์ www.chulapd.org
.. user icon16 Adminpadlock close Login..

Newsletter

สมาชิก Login รับข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ รพ.จุฬาลงกรณ์

Visitors Counter

498634
TodayToday229
YesterdayYesterday542
This_WeekThis_Week229
This_MonthThis_Month19727
All_DaysAll_Days498634