เกี่ยวกับเรา / คลินิกอื่นในโรงพยาบาล

คลินิกและการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยพาร์กินสัน

        1.คลินิกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                  1.1 คลินิกนิทราเวช

                  https://www.sleepcenterchula.org/index.php/th/   

 

                  1.2 คลินิกโรคลมชักครบวงจร (EEG)

                  http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ec/epilepsy/

 

                  1.3 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไปผู้ป่วยพาร์กินสัน ตึก สธ.6 

                   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 70602-5

 

                  1.4 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป

                  http://rehab.md.chula.ac.th/04_Service.html

                     

                  1.5 คลินิกอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท เเละ คลินิกเฉพาะทาง

                   http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/services/opd/general-clinic/

 

        2.การตรวจรังสีวินิจฉัย

                  2.1 การบริการตรวจด้วยเครื่องคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI)

                  http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/services/lab-test/radiology/mri/

 

                  2.2 การบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

                  http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/services/lab-test/radiology/ct-scan/

 

        3.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 

                  ติดต่อ ตึก ภปร ชั้น 1 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 02-256-5450  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการบริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้

http://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/services/lab-test/                

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน