เกี่ยวกับเรา / คลีนิกพาร์กินสัน

คลินิกพาร์กินสัน เป็น คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้ปบริการรักษาโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทเเละบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บริการได้รับการดูเเลรักษาอย่างครบองค์รวม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้เปิดให้บริการที่ อาคาร สธ ชั้น 12

 

เวลาทำการ ของ คลินิกพาร์กินสัน

วันเปิดให้บริการ

8.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ (Monday)

-

คลินิกฉีดยาลดเกร็ง

วันอังคาร(Tuesday)

-

คลินิกรักษาโรคพาร์กินสัน

วันพุธ(Wednesday)

คลินิกพาร์กินสันและกลุ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนพาร์กินสัน

วันพฤหัสบดี(Thrusday)

คลินิกผ่าตัดในผู่ป่วยพาร์กินสัน คลินิกอะโปมอร์ฟีน -

วันศุกร์(Friday)

คลินิกเดินดี

คลินิกไฟฟ้าวินิจฉัยโรคพาร์กินสันเเละกลุ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10333
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน