เกี่ยวกับเรา / คลีนิกพาร์กินสัน

คลินิกพาร์กินสัน เป็น คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรกรรมประสาท ให้ปบริการรักษาโรคพาร์กินสันแบบครบวงจร ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทเเละบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บริการได้รับการดูเเลรักษาอย่างครบองค์รวม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ได้เปิดให้บริการที่ อาคาร สธ ชั้น 12
 

คุณชอบเด็ก? และเมื่อใดที่พวกเขาอยู่ในผู้หญิง? คุณอยากจะอยู่ข้างในเธอด้วยไหม? ตอนนี้คุณสามารถเห็นได้ด้วยตาของคุณเอง schwangere Frauen online mit Vibragame จะช่วยคุณ มันดูแปลก ๆ แต่ก็มีคนที่รักมัน!!

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ

ตึก สธ หรือผู้สูงวัย ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 70702-3 / 081 107 9999
โทรสาร : 02 256 4000 ต่อ 70704
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-107-9999

Facebook

Youtube

รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมจากทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน